Benefit

1. ความสามารถในการต้านแบคทีเรีย
ไททาเนียมไดออกไซด์ไม่เพียงแต่ฆ่าแบคทีเรียได้เท่านั้น แต่ยังช่วยในการย่อยสลายซากของมันด้วย ไททาเนียมไดออกไซด์ที่เป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงนั้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าสารต้านแบคทีเรียชนิดอื่นๆ เนื่องจากปฏิกิริยาจะทำงานเมื่อมีเซลล์แบคทีเรียสัมผัสกับพื้นผิวหรือเมื่อแบคทีเรียแพร่กระจายไปบนพื้นผิว นอกจากนี้สารพิษที่เกิดจากการตายของของเซลล์ก็จะถูกทำลายจากการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของ ไททาเนียมไดออกไซด์ด้วย และที่สำคัญไททาเนียมมไดออกไซด์จะไม่เกิดการเสื่อมประสิทธิภาพหลังจาก  ที่ทำลายเชื้อแบคทีเรียแล้ว ทำให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงประสิทธิภาพ  ด้านยับยั้งหรือต่อต้านการติดเชื้อ ไททาเนียมไดออกไซด์จะมีความสามารถมากกว่าคลอรีน 3 เท่าและมาก กว่าโอโซน 1.5 เท่า

 
2. ความสามารถด้านการกำจัดกลิ่น
ด้านการกำจัดกลิ่น  อนุภาคไฮดรอกซีที่เกิดจากไททาเนียมไดออกไซด์  สามารถกำจัดโมเลกุลของสารอินทรีย์ทีระเหยอยู่ในอากาศ  (Volatile Or Organic Compounds หรือ VOCs)  อันเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ โดยการทำลายพันธะระหว่างโมเลกุลของสารเหล่านั้นด้วยวิธีการนี้จะทำให้สารอินทรีย์ที ระเหยอยู่ในอากาศแตกออกเป็นโมเลกุลเดียว จึงไม่สามารถทำอันตรายหรือส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ได้   นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศให้สะอาด โดยการกำจัดโมเลกุลของสารที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ตัวอย่างเช่น กลิ่นบุหรี สารประเภทฟอร์มัลดีไฮด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์  ยูรีน  กลิ่นอุจจาระ น้ำมัน เชื้อเพลิง และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอีกหลายชนิดในอากาศ ไททาเนียมไดออกไซด์สามารถ ทำให้อากาศสะอาด จากควัน เกสรดอกไม้ แบคทีเรีย และไวรัส รวมถึงก๊าซอันตรายด้วยคุณสมบัติของการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง


3. ความสามารถในการฟอกอากาศ
ไททาเนียมไดออกไซด์ ที่ถูกเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงจะสามารถกำจัดสารที่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ ได้  เช่น  สารประกอบไนโตรเจนออกไซด์  ควันบุหรี่  รวมถึงสารระเหยต่าง ๆ  ที่ออกมาจากอาคาร รวมทั้งโครงสร้างของตึกได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันเขม่าและคราบดำต่าง ๆ ที่จะเกาะผนังบ้านรวมถึงช่วยกำจัดสารประเภทที่ทำลายชั้นบรรยากาศ เช่น ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC)  ก๊าซเรือนกระจก ประเภทอื่น รวมถึงก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเมื่อได้รับ การกระตุ้นด้วยแสง ในบริเวณทีมีมลภาวะสูงไททาเนียมไดออกไซด์จะช่วยลดสารก่อมลภาวะเหล่านี้ได้


4. สามารถป้องกันการเกิดหยดน้ำ และคราบต่างๆ รวมทั้งทำให้เกิดคุณสมบัติการทำความสะอาดตัวเอง

ผนังด้านนอกของอาคารที่ถูกปกคลุมด้วยคราบเขม่าจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ที่มีส่วนประกอบ เป็นน้ำมัน เมื่อผนังตึกถูกทาด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ ซึ่งมีคุณสมบัติการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงจะทำให้ผนังมีคุณสมบัติในการทำความสะอาดตัวเอง   โดยเมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงไททาเนียมไดออกไซด์จะ   ทำลายสารประกอบไฮโดรคาร์บอน รวมทั้งฝุ่นผงต่างๆที่เกาะติดอยู่กับผนังและจะถูกชะล้างออกจากผนังอย่างง่ายได้เมื่อฝนตกลงมา ทำให้ผนังตึกดูสะอาดและใหม่อยู่เสมอ


5. ความสามารถในการทำน้ำสะอาด

สารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง  (ไททาเนียมไดออกไซด์)  ร่วมกับรังสีอุลตร้าไวโอเลต  สามารถกำจัดสารอินทรีย์ที่ก่อมลภาวะให้กลายเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายได้  เช่น  ทำให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ รวมถึงมีคุณสมบัติในการต้านแบคทีเรีย เทคโนโลยีนี้มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสารอินทรีย์อันตรายและช่วยฆ่าแบคทีเรียหลายชนิดรวมถึงไวรัสในขั้นตอนที่สองของการบำบัดน้ำเสีย โครงการต้นแบบแสดงให้เห็นว่า กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงนั้นมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าแบคทีเรีย Escherichia coli ซึ่งเป็นแบคทีเรียในอุจจาระที่ปนเปื้อนในน้ำได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

 

You are here:   Home Benefit